Sponsors

Contributies

CONTRIBUTIE 

Algemeen:

  • Komend seizoen (2021-2022) zal de contributie bevroren worden op het niveau van vorig seizoen. De reguliere indexering zal als gevolg van de corona-perikelen dit seizoen achterwege blijven.  
  • Opzegging en wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via de email voor 1 juli (start van het nieuwe verenigingsjaar) bij de ledenadministratie gebeuren.
  • Leden die opzeggen na 1 juli zullen de contributie van het nieuwe seizoen, conform artikel 18 van het huishoudelijk reglement, volledig dienen te betalen.
  • Elk lid betaalt contributie o.b.v. zijn geboortejaar, indeling in een team van een andere categorie heeft hier geen invloed op.
  • Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn van onze vereniging geldt dat vanaf het 4e kind dat lid is geen contributie meer verschuldigd is.
  • Voor het betalen van de contributie kan gebruik gemaakt worden van de Zoetermeerpas. Voor meer informatie over deze pas klik hier.
  • Voor de inning van de contributie en wasgeld maken wij gebruik van ClubCollect. Dit gaat volledig digitaal, daarbij behoort ook termijnbetaling tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de invoering van ClubCollect in september 2018 klik hier.
  • Sponsortenues blijven eigendom van de sponsor c.q. vereniging. Om zoekraken te voorkomen en om de kwaliteit van de tenues te waarborgen worden deze door de vereniging zelf gewassen. Voor de kosten, die hiermee gemoeid zijn brengen we een (jaar) bijdrage in rekening.
  • Bij bestuursbesluit is besloten dat niet mag worden getraind of deelgenomen aan wedstrijden indien de contributie niet tijdig (1 januari) is betaald. Voor aanmaningskosten bij niet tijdige betaling contributie wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Contributie: 2021/2022  Opmerkingen:
Senioren en Dames € 272,00 Geboortejaar: vanaf 2002
Recreatielid € 139,00 Maximaal 10 wedstrijden per seizoen
Vrijdagavondcompetitie (7 tegen 7) € 70,00  
O19 t/m O16 € 228,00  Geboortejaren: 2003 t/m 2006
O15 t/m O12  € 182,00 Geboortejaren: 2007 t/m 2010
O11 t/m O8  € 146,00 Geboortejaren: 2011 t/m 2014
O7 en Mini's € 88,00 Geboortejaren: 2015 en 2016
     
Verenigingslid (niet spelend) € 68,00  
     
Inschrijfgeld:    
Eenmalig vanaf O12 € 25,00  
Eenmalig vanaf O7 t/m O11 € 15,00  
     
Wasgeld:    
O7 t/m O11 € 15,00  
O12 t/m O19 € 20,00  
Senioren en Dames € 30,00 Als gevolg van de corona-perikelen zal het  bedrag dit seizoen (2021-2022) gehalveerd worden.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!