Contributies - bsc68

Sponsors

Contributies

CONTRIBUTIE 

Algemeen:

  • Door de leden is eerder in de ALV besloten om ieder nieuw seizoen bij de vaststelling van de contributies de CPI (Consumentenprijsindex) te hanteren. Gezien de stijging van deze index zou de contributie voor het seizoen 2022-2023 verhoogd dienen te worden met 8,56%. Een forse, substantiële stijging. Op basis van de huidige gunstige financiële situatie van de vereniging kon het bestuur besluiten om de contributie komend seizoen slechts met de helft van de CPI (=4,28%) te verhogen.
  • Opzegging en wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via de email vóór 1 juli (start van het nieuwe verenigingsjaar) bij de ledenadministratie gebeuren.
  • Leden die opzeggen na 1 juli zullen de contributie van het nieuwe seizoen, conform artikel 18 van het huishoudelijk reglement, volledig dienen te betalen.
  • Elk lid betaalt contributie o.b.v. zijn/haar geboortejaar, indeling in een team van een andere leeftijdscategorie heeft hier geen invloed op.
  • Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn van onze vereniging geldt dat vanaf het 4e kind voor dat kind geen contributie meer verschuldigd is.
  • Voor het betalen van de contributie kan gebruik gemaakt worden van de Zoetermeerpas. Voor meer informatie over deze pas klik hier.
  • Voor de inning van de contributie en wasgeld maken wij gebruik van ClubCollect. Dit gaat volledig digitaal, daarbij behoort ook termijnbetaling tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de invoering van ClubCollect in september 2018 klik hier.
  • Sponsortenues blijven eigendom van de sponsor c.q. vereniging. Om zoekraken te voorkomen en om de kwaliteit van de tenues te waarborgen worden deze door de vereniging zelf gewassen. Voor de kosten, die hiermee gemoeid zijn brengen we een (jaar) bijdrage in rekening.
  • Bij bestuursbesluit is bepaald dat niet mag worden getraind of deelgenomen aan wedstrijden indien de contributie niet tijdig (uiterlijk op 1 januari 2023) is betaald. Voor aanmaningskosten bij niet tijdige betaling van de contributie wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Contributie: 2022/2023  Opmerkingen:
Senioren en Dames € 284,00 Geboortejaar: vanaf 2003
Recreatielid € 145,00 Maximaal 10 wedstrijden per seizoen
Vrijdagavondcompetitie (7 tegen 7) € 73,00  
O19 t/m O16 € 238,00  Geboortejaren: 2004 t/m 2007
O15 t/m O12  € 190,00 Geboortejaren: 2008 t/m 2011
O11 t/m O8  € 152,00 Geboortejaren: 2012 t/m 2015
O7 en Mini's € 92,00 Geboortejaren: 2016 en 2017
     
Verenigingslid (niet spelend) € 68,00  
     
Inschrijfgeld:   Wordt bij de 1e contributie in rekening gebracht.
Eenmalig vanaf O12 € 25,00  
Eenmalig vanaf O7 t/m O11 € 15,00  
     
Wasgeld:   Voor leden waarvan de sponsorkleding door BSC'68 gewassen wordt.
O7 t/m O11 € 15,00  
O12 t/m O19 € 20,00  
Senioren en Dames € 30,00  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!